• th
  • en

ไทเทเนียม เกรด9

ไทเทเนียม อัลลอย (3Al2.5V) เหมาะกับงานประเภทชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์กีฬา เนื่องจากความสามารถในการยืดหยุ่นของตัววัสดุสูงมากกว่าเกรดอื่นๆและให้ความแข็งแรงสูง 

Quotation