• th
  • en

ไทเทเนียม เกรด5

ไทเทเนียมอัลลอย (6Al4V) เหมาะกับชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน   

Quotation