Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Service > Titanium Machining and Fabrication
ด้วยพื้นที่ขนาดมากกว่า 400 ตารางเมตร ที่จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่อีกมากกว่า 1000ตาราง
เมตรที่จะลงทุนขยายเพิ่มอีกใน 2 ปีข้างหน้า และสินค้าไททาเนียมที่มีในสต็อคทุกรูปแบบ สนับ
สนุนให้ธุรกิจการแปรรูปไททาเนียมสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว.ศักยภาพในการแปร
รูปอันได้แก่ เครื่องเลื่อย เครื่องตัดแผ่น ตัดเชียร์ริ่ง ตัดด้วยน้ำ เครื่องปั้ม เครื่องม้วน เครื่องพับ
เครื่องดัดท่อ เครื่องกลึง เครื่องกัด ซีเอ็นซี โดยเครื่องจักรคุณภาพสูงหลากหลายยี่ห้อ เช่นพานา
โซนิค โคมัตซึ อมาดา โดยการบริการของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001. ด้วยสายการ
ผลิตอย่างครบวงจรแบะเครื่องจักรในการแปรรูปเฉพาะด้านบริษัทโปรลอกไททาเนียมจึงเป็น
บริษัทหนึ่งเดียวที่สามารถรองรับงานที่มีความสลับซับซ้อนและโครงการที่มีความท้าทายได้ตั้ง
แต่เริ่มจนจบขบวนการ