Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ไททาเนียมนำมาใช้ทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้หลากหลายสำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และเอทีวี เนื่องจากไททาเนียมมีความแข็ง แรงสูงแต่น้ำหนักเบา นอกจากนั้นฟิล์มออกไซด์ของไททาเนียมยังมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งรถจำนวนมาก รถยนต์หรูส่วนมากได้นำไททาเนียมมาใช้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานแล้ว เช่น

ไททาเนียมวาล์ว บ่าวาล์วและสปริงมีน้ำหนักเบาแต่แข็ง แรงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแต่แข็งแรง จึง ทำให้ได้กำลังเครื่องยนต์มากขึ้น

ใช้ทำท่อไอดีของเครื่องยนต์ทำให้อากาศสามารถผ่าน
ได้อย่างราบเรียบมากขึ้น มีความสวยงามมากว่าและน้ำ
หนักเบากว่า

ไททาเนียมนำความร้อนได้ดีมากกว่าสเตนเลสจึงทำให้ ไอเสียสามารถไหลผ่านได้ดีกว่า มีความสวยงามมากกว่า และน้ำหนักเบากว่า

ไททาเนียมมีความหนาแน่นต่ำ เวลาไอเสียไหลผ่านหม้อ พักไททาเนียมผ่านออกทางปลายท่อทำให้ได้เสียงที่ไพ เราะและมีเอกลักษณ์มากกว่าท่อสเตนเลส รูปลักษณ์
สวยงามกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า

น็อตล้อไททาเนียมทำจากไททาเนียมอัลลอยด์ซึ่งมีความ แข็งแรงมากกว่าสเตนเล 3 เท่านอกจากนั้นฟิล์มออกไซด์ สีรุ้งน้ำเงินทำให้แสดงถึงความเป็นไททาเนียม ทำให้ดูสวย งามแข็งแรง และน้ำหนักเบา

ไททาเนียมสามารถทำเป็นอุปกรณ์แต่งรถยนต์รถมอเตอร์ ไซค์และพาหนะอื่นๆได้มากมาย เช่น หัวเกียร์ ถังน้ำมัน แป้นเบรก แป้นคันเร่ง ฯลฯ เพื่อความสวยงาม ความแข็ง แรง และน้ำหนักเบา

ไททาเนียมนำมาใช้ทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้อื่นๆได้อีก หลากหลายสำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และเอทีวีเนื่อง จากไททาเนียมมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา นอก จากนั้นฟิล์มออกไซด์ของไททาเนียมยังมีสีที่เป็นเอก ลักษณ์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งรถจำนวนมาก เช่น gear shift rod, chain adjust block sprocket nut disc rotor bolt ฯลฯ

ไททาเนียมนำมาใช้ทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้อื่นๆได้อีก หลากหลายสำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และเอทีวี เนื่อง จากไททาเนียมมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบานอกจาก นั้นฟิล์มออกไซด์ของไททาเนียมยังมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งรถจำนวนมาก เช่น สปริงกัน สะเทือน ล้อ กันโครง ฯลฯ

ไททาเนียมนำมาใช้ทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้อื่นๆได้อีก หลากหลายสำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และเอทีวีเนื่อง จากไททาเนียมมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบานอก
จากนั้นฟิล์มออกไซด์ของไททาเนียมยังมีสีที่เป็นเอก ลักษณ์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งรถจำนวนมาก เช่น gear shift rod, chain adjust block sprocket nut disc rotor bolt ฯลฯ