เทคนิคและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเชื่อม...
ด้วยพื้นที่ขนาดมากกว่า 400
ตารางเมตรที่จังหวัดนนทบุรี...
เรามีเครื่องมือ AMADA
Bending Machine...
บริษัทโปรลอกสามารถรับประ
กันสินค้าได้ทุกรูปแบบ...
ทุกวัตถุดิบจะมีการทดสอบโดยเครื่อง ultrasonic testing machine
เพื่อตรวจสอบการโก่งตัวของวัสดุเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพดีที่สุด...

บริษัทโปรลอกไททาเนียมก่อตั้งขึ้นปี2005ในช่วงที่อุตสาหกรรมไททาเนียม
ของประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไททาเนียมอย่างครบวงจรโดยในปัจจุบันได้รับใช้ลูกค้ามา แล้วมากกว่า 5 ปี. ในการทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมไททาเนียมจึงทำให้เรามี
ความสามารถในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ, น๊อต สกรู,ชิ้นส่วน
ที่เป็นไททาเนียมไปจนถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์.

โปรลอกไททาเนียมเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์ไททาเนียมคุณ ภาพสูงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย.ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร คือมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาการทนการกัดกร่อนและคุณสมบัติทางวัสดุ ศาสตร์อื่นๆ ทำให้ไททาเนียมถูกนำมาประยุกต์ใช้อยากหลากหลาย...